Useful numbers

Busstasjon: 952 475 066

Brannvesenet: 952 461 046

Statens sykehus: 902 505 061

Drosjeservice: 952 471 000

Rådhus: 952 589 300

Førstehjelp (Nødhjelp): 952 468 835

Førstehjelp (Natt): 952 468 653

Utenlandske innbyggere Dept .: 952 589 378